DE LIJST VAN MINISTER BORST BEPAALT WELKE CHRONISCHE AANDOENING ALS CHRONISCHE AANDOENING DOOR ZORGVERZEKERAARS WORDT VERGOED, OOK LANGDURIGE AANDOENINGEN STAAN HIEROP B.V. NA EEN OPERATIE

2007: Met deze lijst moeten we het nog doen!! + zorgverzekeraars kunnen nog een verwijzing eisen.

 

LIJST VOOR CHRONISCHE AANDOENINGEN EN LANGDURIGE AANDOENINGEN

 

Let op!

Onderstaande lijst is gedateerd. Deze lijst is nog niet aangepast aan de veranderingen als gevolg van de invoering van de Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006.  De 5e kolom ('specialist') is niet meer van toepassing door wetswijzigingen met betrekking tot de verwijzing. Het KNGF is met betrokken partijen al enige tijd in overleg om dit probleem op te lossen. Zie hiervoor ook de FysioEnieuws van 16 augustus 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* bron FysioNet

2007: Met deze lijst moeten we het nog doen!! + zorgverzekeraars kunnen nog een verwijzing eisen.

Chronische lijst
De chronische lijst dateert uit 1996 en was de eerste beperking van de aanspraak in de fysiotherapie in de ziekenfondswet. In de lijst (zoals die gold tot de invoering van Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006) zijn aandoeningen opgenomen waarmee een patiŽnt onbeperkt of in de tijd beperkt recht heeft op meer dan negen behandelingen per jaar. In de praktijk leidde de opsomming van de medische diagnoses echter tot veel uitvoeringsverschillen, omdat artsen en fysiotherapeuten verschillende codes voor de diagnoses gebruikten. Vanwege deze problemen is later onder regie van de Ziekenfondsraad een nieuw document opgesteld met diagnosecodes gekoppeld aan de diagnoses van de chronische lijst. Deze lijst, die veel uitgebreider is dan het oorspronkelijke document, heeft zowel bij fysiotherapeuten als bij verzekeraars het formele document vervangen.

Verzekeraars
Door de invoering van de Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006, zijn alle vereisten over verwijzing in het formele besluit te komen vervallen. In de informele lijst, die nog door verzekeraars wordt gebruikt, wordt echter nog ten onrechte gesproken over verwijzingen. Hierdoor doen zich opnieuw problemen voor. Net zoals bij alle andere vormen van zorg in de basisverzekering, hebben verzekeraars de wettelijke bevoegdheid om in hun eigen polissen beperkingen op te nemen ten aanzien van de toegang tot de zorg. Ook na 1 januari blijven verzekeraars bevoegd om toch een verwijzing te eisen als het gaat om het claimen van een aanspraak op grond van de chronische lijst. Dit moeten zij dan echter wel expliciet in hun polis opnemen, zij kunnen zich immers niet beroepen op de lijst.

Voortgang overleg met ZN
De problemen rond de chronische lijst zijn door het KNGF al begin dit jaar aangekaart bij ZN, maar dit heeft tot op heden nog niet tot een oplossing geleid. Dit komt omdat ZN de discussie koppelt aan de wens om de chronische lijst ten algemene te herzien en "meer functioneel" te gaan beschrijven. Bovendien wil ZN ook dat de eerste negen behandelingen bij mensen met een chronische aandoening weer terug komen in de basisverzekering, omdat dat dat zowel administratief als zorginhoudelijk beter is.