FYSIOTHERAPIE A.SMEETS DEN BOSCH / MAASPOORT /EMPEL
 
Welkom op mijn website voor fysiotherapie

Stappenplan en Triage, veilig en verantwoord opstarten opstarten fysiotherapie in Corona-tijd d.d: 30-04-2020.
Aanvang proces

 

Verricht telefonische of online triage voor alle nieuwe en bestaande patiënten. Bepaal of consult ‘op afstand’ effectief is. Onder het consult op afstand verstaan we: het behandelen van patiënten door middel van telefonische of digitale ondersteuning. Met een effectief consult bedoelen we behandeling die niet inboet aan kwaliteit als deze op afstand plaatsvindt. 

Bij nieuwe patiënten start je triage alleen wanneer er een indicatie voor paramedische behandeling is. Is een effectieve consult op afstand mogelijk?


a. Indien nee, vervolg triage

b. Indien ja, start de behandeling op afstand, ongeacht de patiëntencategorie.

 

Als het consult ‘op afstand’ niet mogelijk is: bepaal de noodzaak voor het direct starten van paramedische zorg. De noodzaak om een consult direct te starten wordt bepaald op basis van een professionele afweging door de zorgverlener. Is een consult noodzakelijk?


a. Indien nee, heroverweeg dan nogmaals of een ‘op afstand’ consult mogelijk is

b. Indien ja, stel de patiënt de volgende triage vragen

• Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (ook milde) klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak? 

• Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?

• Heb je het coronavirus gehad (vastgesteld met laboratoriumtest) en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld? 

• Heb je een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus gehad (vastgesteld met laboratoriumtest) en heb je korter dan 10 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?

• Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld?

• Bent je de afgelopen 10 dagen in een code oranje gebied geweest?


*** Symptomen passend bij COVID-19 

Als symptomen bij (mogelijk) COVID-19 worden beschouwd: 

• Neusverkoudheid, hoesten, kuchen of niezen 

• Loopneus 

• Keelpijn 

• Verhoging (tot 38 graden) of koorts 

• Kortademigheid 

• Moeheid 

• Hoofdpijn 

• Conjunctivitis (is een bindvliesontsteking van het oog)

• Je ziek voelen en/of diarreea. Indien nee, als alle vragen met nee worden beantwoord valt de patiënt onder categorie groen

b. Indien ja, als tenminste 1 vraag met ja wordt beantwoord, valt de patiënt onder categorie rood.Categorie Groen 

Onder categorie groen vallen gezonde patiënten die geen klachten hebben of langer dan 2 weken klachtenvrij zijn van COVID-19. Onder deze groep valt ook de categorie patiënten met een verhoogd risico op een ernstig beloop van COVID-19**. Bij het consult van patiënten in categorie groen wordt het consult gestart rekening houdend met de algemene regels*, ongeacht of het consult plaatsvindt binnen of buiten de 1,5 meter. 

Categorie Rood 

Onder categorie rood vallen patiënten met symptomen passend bij COVID-19***, bewezen COVID-19 of het ontwikkelen van COVID-19*. Als de patiënt samenwoont met gezinsleden en/of huisgenoten met symptomen COVID-19***, of bewezen COVID-19, dan vallen deze onder categorie rood. Bij een consult met patiënten in categorie rood stel je de volgende vraag: Is er risico dat er irreversibele achteruitgang is bij het uitblijven van behandeling?

 a. Indien nee, stel behandeling uit

b. Indien ja, vindt het consult plaats in de thuissituatie met PBM (chirurgisch mondneusmasker (type IIR), een bril of faceshield, en wegwerphandschoenen). 


________________________________________________________________________________________________________________________________

Algemene regels* 

In situaties waar geen verhoogd risico op besmetting met corona bestaat en besloten wordt een behandeling te starten, moeten strikte hygiënemaatregelen worden gevolgd (ook door de patiënt):

 • Volg het hygiëneprotocol (bijlage 2) 

• Was je handen regelmatig 

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 

• Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. 

• Gebruik papieren zakdoekjes 

• Geen handen schudden 

• Blijf thuis als je symptomen van COVID-19 hebt. 

• Stop de behandeling direct als een patiënt alsnog symptomen van COVID-19 heeft 

• Houd de frequentie van face-to-face behandelen zo laag mogelijk, combineer als dit mogelijk is met behandeling op afstand.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 Toelichting Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 

In categorie groen is er geen sprake van gebruik van PBM, in de categorie rood wordt verstaan: 

consult met PBM: 

het gebruik van een chirurgisch mond-neus-masker (type FFP IIR), een bril of faceshield en 

wegwerp-handschoenen

Bij ontbreken van de benodigde beschermingsmiddelen bij categorie rood kun je niet behandelen.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

* Personen met een verhoogde kans op infectie 

• Personen die korter dan 14 dagen geleden in een aangemerkt transmissiegebied zijn geweest, (gezins)contacten van een bewezen patiënt. 

• Personen ≥ 18 jaar met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen en personen woonachtig in een verpleeghuis hebben een verhoogd risico om anderen te infecteren. 

• Patiënten met dysfagie. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

** Personen met kans op een ernstig beloop COVID-19 

Hiervoor wordt dezelfde indicatie gehanteerd als voor de jaarlijkse influenzavaccinatie, met als uitzondering de leeftijdsgrens; deze is aangepast naar ≥70 jaar. Naast ouderen ≥70 jaar zijn risicofactoren voor een ernstig verloop mensen ≥18 jaar met: 

• Chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen. 

• Chronische hartaandoeningen. 

• Diabetes mellitus. 

• Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie. 

• Verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten. 

• Een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4-getal < 200/mm2 . __________________________________________________________________________________________________________________________________


               Veilig naar de Fysiotherapeut 

zo doe je dat

 • Houd 1,5 meter afstand tot andere patiënten
 • Geen handen schudden
 • Gebruik eigen badhanddoek
 • Handen wassen voor en na de behandeling
 • Een persoon per fysiotherapeut
 • Hoest en nies in je elleboog
 • Bij koorts en luchtweg aandoeningen blijf thuis


__________________________________________________________________________________________________________________________________

Nieuwe aangepaste stappenplan en Triage, veilig en verantwoord opstarten opstarten fysiotherapie in Corona-tijd d.d: 07-05-2020

07-05-2020: Een nieuwe aangepaste versie "Verantwoord opschalen paramedische zorg in de 1e lijn tijdens de corona-crisis". 

De belangrijkste boodschappen zijn

 • Handhaaf bij praktijkorganisatie de regels van social distancing
 • Voorafgaand aan een fysiek consult blijft een triage COVID-19 verschijnselen essentieel. Zonder triage start je niet met een fysiek consult
 • Een consult op afstand had de voorkeur en is nu een overweging
 • Voor een patiënt zonder COVID-19 symptomen geldt het volgende: in beginsel is een consult 1 op 1. Een consult in de thuissituatie vindt plaats zonder PBM.

Wat verder blijft gelden:
Behoud bij een consult zo veel mogelijk de 1,5 meter afstand en handhaaf de regels van het hygiëneprotocol.

Leidraad tot hygiëneprotocol klik hier 


Klik hier om dit in te zien, nieuwe aangepaste stappenplan en triage


Mondneusmaskers, klik hier, dit moet je weten

Gebruik PBM Mondmasker kunnen maximaal 3 uur achter elkaar gebruikt worden. Doe deze niet telkens op en af. Bij het dragen van een mondmasker is het belangrijk gezichtshaar te verwijderen. 

Instructiefilms 

• Instructie gebruik mondmaskers voor zorgmedewerkers 

• Instructie gebruik handschoenen voor zorgmedewerkers 

• Handen wassen
 Veilig naar de Fysiotherapeut 

zo doe je dat

 

 
 
 
 
Kaart
Opbellen
Info